Forvandler liv og samfund

Lawrence Tong, OMs internationale leder, deler følgende med os:

OM ønsker at spille en vigtig rolle i at nå verden med evangeliet.

Isoleret og alene er vi blot små miniputter. Men vi håber på at kunne forene vores bestræbelser med mange andre kristne organisationer, bevægelser og kirker og sammen skabe en større påvirkning på vores verden.

Denne vision er ikke motiveret af arrogance, men et ønske om at være lydig mod Jesu befaling i Lukas 24 og Mattæus 28 om at gå ud og gøre alle folkeslag til Jesu efterfølgere.

Min bøn for OM er, at vi ikke ender med at blive lænestols-evangelister, som er gode til kontorarbejde og administration, men ikke formår at knytte relationer med mennesker som ikke har hørt Guds gode nyheder og som mangler Jesus i deres liv.

Vores ledere må gå foran og være et godt eksempel, blandt andet ved at bekende for Gud, at vi ofte har ladet vores travlhed og forretningsmøder fylde så meget, at vi har glemt at se vores næste omkring os. Vi kan lægge mange arbejdstimer i missions-administration uden at skabe relationer med den fremmede som Gud sender vores vej. Det at dele vores personlige tro kan ikke bare uddelegeres til andre, det er vi alle kaldet til.

Så lad os genvinde den begejstring og overbevisning, som OM har været kendt for tidligere, og som fik OM teams til ugentligt at forlade deres baser for at gå ud og møde mennesker og fortælle dem om Jesus, og hvor træning ikke handlede ikke så meget om personlig berigelse, men mere om at møde mennesker, tjene dem og dele troen med dem.