Forvandler liv og samfund

Det er nu 9 måneder siden, at jeg har været på dansk jord. Jeg tog fra Danmark d. 23. august 2016 for at tjene som volontør ombord i et år. Nu har jeg så været afsted i ¾ af den planlagte tid. Her sidder jeg og kigger tilbage på en tid fyldt med oplevelser, udfordringer, glæder og sorger. Mest af alt er jeg overvældet af, hvordan Gud bruger mennesker som sine redskaber til at fortælle om hvilken Gud, Han er.

Det er ikke altid let at være langt hjemmefra, hvor al kommunikation foregår på et andet sprog end mit eget modersmål. Jeg kan ikke tage for givet, at de samme ord og fraser betyder det samme, som de gør derhjemme. ”Ja” kan faktisk betyde ”nej” og vice versa. Klar og tydelig kommunikation har fået en ny betydning, for ikke at undlade at nævne kropssproget! Det erfarer jeg dagligt ombord på Logos Hope -  i min kahyt, i arbejdet og hos mine nærmeste venner.

I februar var skibet i Tobago, og der forlod 70 personer Logos Hope, fordi de havde færdiggjort deres tjeneste ombord på skibet. Det var trist at sige farvel til dem af mine venner, som forlod skibet, men det er en rutine, som man må udholde og vænne sig til her ombord.  Til gengæld var det fantastisk at byde alle de 75 nye besætningsmedlemmer velkommen ombord på skibet. Det betød nemlig også, at der kom 2 danskere ombord – Lea og Naomi. Det er så rart at have fået nogle danskere omkring sig, for vi kan tale dansk, dele dansk humor, spise lakrids, snakke om fælles savn fra DK og have sjov med hinanden. 

Da skibet var i Curacao, oplevede jeg, hvordan Jesus brugte mig i boghandelen til at udfordre en mand og stille ham det vigtigste spørgsmål i livet: ”Hvem er Jesus?” Siden har jeg mødt ham 4 gange til forskellige samtaler. Jeg har i løbet af den tid på 3 uger set, hvordan Gud har arbejdet i ham, og ændret hans indstilling mod Jesus fra skeptiker til ven. Det var en fantastisk oplevelse, fordi jeg indså hvor lidt jeg var ’behøvet’, og at det alene er Gud, som vender hjerter til sig.

Livet med Jesus har også fået nye dybder. Størrelsen, dybden og bredden af et venskab hænger sammen med den tid, som bliver investeret deri. Et venskab karakteriseres bl.a. af handlinger gjort i kærlighed, som man modtager fra og giver til en ven. Venskabet næres, udleves og udvikles herved. Det, som forbavser mig, er, at den venskabsrelation jeg har med Jesus, er helt anderledes end alle andre relationer, som jeg har. Min relation til Jesus har ikke sit grundlag i mine kærlige gerninger for Ham, men ene og alene i Jesu kærlighed til mig. Den kærlighed, som jeg modtager fra Ham, er betingelsesløs, og bliver drivkraften, som sætter mig i gang med at tjene, som Han tjener mig.

”Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede.”

Esajas 61,1

Forbønsemner

  • Tak Gud for velsignelser og udfordringer de sidste 9 måneder af mit liv, og for den vækst de bringer med sig.
  • Bed for fortsat styrke og lyst til at tjene vores Herre Jesus Kristus.
  • Bed for en masse gode samtaler og møder mellem besætning og jamaicanere.

Kærlig hilsen

David Knudsen